Farmacja

Marihuana w ADHD, czy pomaga?

ADHD opis ADHD to inaczej nadpobudliwość psychoruchowa. Zaburzenie to dotyka dzieci, choć w życiu dorosłym pozostawia często ślady. Osoby mające tego typu kłopoty w dzieciństwie, w dorosłości mają problemy z kierunkami co widać na przykład podczas prowadzenia samochodu. Są wybuchowe, łatwo się denerwują, bywają konfliktowe, często zmieniają pracę itp. Nadpobudliwość psychoruchowa jest odrębnym deficytem rozwojowym, dotykającym osoby o inteligencji wyższej…

Czytaj dalej